LLançament dels lots setmanals i mensuals

2015-04-23 18:10

Lots mensuals i setmanals

Oferim uns lots de peix pensats per a una familia de quatre membres que vulguin consumir peix tres dies per setmana. Oferim la versió setmanal i la versió mensual. El peix s'ofereix convenienment preparat i encaixat, llest per al consum o la congelacio